Περί

Η ΧΕΝ δραστηριοποιείται σε 122 χώρες στον κόσμο και ενώνει 25 εκατομμύρια γυναίκες. Στηρίζεται στον εθελοντισμό και σκοπό έχει την ανάπτυξη της γυναίκας ως ενεργού πολίτη. Αγωνίζεται δε για την ισότητα των ανθρώπων, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, την ανάπτυξη, την ειρήνη, την δικαιοσύνη, την υγεία, την φροντίδα για ένα βιώσιμο περιβάλλον και το δικαίωμα στην μόρφωση.
   
Η ΧΕΝ Γλυφάδας ιδρύθηκε το 1980, από μία ομάδα γυναικών και δραστηριοποιήθηκε κατ αρχάς στην Γλυφάδα με προγράμματα που αφορούν ως επί τω πλείστον γυναίκες και εν μέρει παιδιά. Αργότερα τα προγράμματα επεκτάθηκαν στις περιοχές Ελληνικού και Βούλας, όπου συνεχίζονται μέχρι σήμερα.