Σεμινάρια

Ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017


ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΒΡΕΦΩΝ

Ομιλία από μαία σε νεαρές μητέρες για τη σπουδαιότητα του θηλασμού για τα παιδιά και τη μητέρα. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί εγκαίρως, μόλις οριστικοποιηθεί.




ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ομιλία για το περιβάλλον από ειδική επιστήμονα. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί εγκαίρως, μόλις οριστικοποιηθεί.



Σεμινάρια παλαιότερων ετών